Chcem zmeniť život jednotlivca, chorá spoločnosť mlčí!

Kto som? Často sa to pýtam svojho odrazu v zrkadle, no ten iba mlčí. Som 19-ročný týpek závislý na unikaní z reality. Všetkými možnými spôsobmi – alkohol, drogy, automaty, nadmerný spánok, počítač... Všetko len úteky pred svetom a sebou samým. Realita ma nakoniec aj tak dobieha a ja sa s ňou musím pasovať. Nie je až taká zlá, ako to, čím som si prešiel.

Čítať viac…

Radšej chudobný a šťastný, ako bohatý a prázdny!

Rád by som sa verejne zamyslel nad prevenciou skupiny, ktorá je sociálno-patologickými javmi ohrozená najviac. Mládež. Čo sa týka primárnej prevencie súhlasím s pedagógom, profesorom Ondrejkovičom, že primárna prevencia je určená aj ohrozeným, aj neohrozeným, bez rozdielu, no zároveň sa pýtam: „Ktorá skupina v rámci pôsobenia primárnej prevencie ohrozená nie je?“

Čítať viac…

Filozofia života mladého človeka ako ju (NE)vidíme: Mladý človek versus staršia generácia - medzigeneračná priepasť?

Ak sme sa vo viacerých minulých číslach časopisu Svet športu snažili čitateľovi priblížiť problémy z oblasti sociálnej patológie, nerobili sme tak z dôvodu senzáciechtivosti, či z dôvodu zámerného poukazovania na negatívne javy z oblasti závislostí. Cieľom autora tejto rubriky bolo poukázať na fakt, že spoločnosť, my všetci sme kdesi pochybili a sociálno-patologické javy sú teda nevyhnutným následkom zle smerovanej filozofie života, nedostatočnej sociálnej regulácie spoločnosti voči jej členom.

Čítať viac…

ŽIŤ, hoci aj na kolenách

Nikdy som sa nechcel vracať k udalostiam, ktoré ovplyvnili môj život. Boli väčšinou bolestné. Ani dnes ešte neviem, čo spomienky vo mne vyvolajú – aké pocity, nálady, alebo depresívne stavy. Iba sľub, daný v časoch choroby, sľub sebe i mojim priateľom, ma doviedol k tomuto pokusu. Pretože v poslednej dobe sa mnoho ľudí snaží popísať svoju emigráciu, chcel som sa tiež o to pokúsiť. Emigroval som vlastne dvakrát...

Čítať viac…